Het Mengelmoes

Het Mengelmoes

Onschaemte Stoutheijt & Wulpsche Bottigheên 

het boek met audioalbum:

  te bestellen via 'Brassery Publications' 

voorstelling/ concert 'Het Mengelmoes'

met

Gene Bervoets en Brassery

komende optredens:


...


          Gene Bervoets brengt Het Mengelmoes: Onschaemte Stoutheijt & Wulpsche Bottigheên op de planken: een selectie liederen uit het Antwerpse verzamelhandschrift Het Mengelmoes van 1696. Dit anonieme handschrift, dat onder de radar van de censor bleef, biedt een unieke inkijk in de onofficiële, door de Kerk niet-goedgekeurde Antwerpse cultuur aan het einde van de zeventiende eeuw. Geen geestelijke gezangen en religieuze liedteksten, maar wel seks, volkse humor, de duivel, overmatig drankgebruik, geweld, libertinisme en pornografie: Het Mengelmoes bevat het allemaal. Met Onschaemte Stoutheijt & Wulpsche Bottigheên brengt Gene Bervoets Antwerpen, ongecensureerd en zoals het echt was, na 330 jaar terug naar ’t stad!

 

          De muzikale begeleiding tijdens deze unieke voorstelling wordt verzorgd door het Antwerpse ensemble Brassery, onder meer bekend van de luisterboeken Mowgli van de Wolvenhorde en De oase van Douz. De muzikanten van Brassery zijn allen vertrouwd met zeer uiteenlopende muziekstijlen: van barokmuziek over wereldmuziek, kleinkunst, bigband en hedendaags werk, tot popmuziek. Voor Onschaemte Stoutheijt & Wulpsche Bottigheên gebruikt de drijvende kracht achter Brassery, Marc Goris, de authentieke, meer dan drie eeuwen oude melodieën waarop de liederen in Het Mengelmoes origineel zijn geschreven. Ook die melodieën, waarvan er enkele zijn gecomponeerd door Jean-Baptiste Lully, de hofcomponist van Lodewijk XIV, kenmerken de volkse cultuur in laat-zeventiende-eeuws Antwerpen.

 

          De teksten en melodieën in Het Mengelmoes werden voor zijn doctoraatsproefschrift onderzocht door dr. Sven Molenaar, verbonden aan de Faculteit Letteren & Wijsbegeerte, Departement Letterkunde, van de Universiteit Antwerpen, waar hij in 2019 promoveerde tot doctor in de Letterkunde. Momenteel bereidt hij een boek voor waarin hij ‘alternatieve literatuur in Antwerpen aan het einde van de zeventiende eeuw’ voorstelt aan het grote publiek.


zang : Gene Bervoets

koperkwintet Brassery

accordeon : Bart Wils


muziekarrangementen/ -composities : Marc Goris


licht en geluid : Stoffel de Laat, StudioC


boekingen : info@brassery.be

Het Mengelmoes - Onschaemte Stoutheijt & Wulpsche Bottigheên

op Radio 1 - Voorproevers


Dr. Sven Molenaar vertelt uitgebreid over Het Mengelmoes.

impressie van de première op 4 mei  2022

vanuit Het Vleeshuis - Antwerpen


'Sa comt eens aen mijn lieve apen'

muziek: M. Goris

'Vogelhuis'


op 'Les Folies d'Espagne' van J.B. Lully

arr. : M. Goris 

Wilt ghij mij leenen u voghelhuijssien

ick sal u leenen mijnen paroque

Hij sal niet klappen maer gelijck een muijssien

stil sijn en wesen seer discré

 

Is uwen vogel niet al te vlieghachtigh

een huijssien weet ick wel tot sijn gheniet

Hij sal daer ingaen ick segh het u waerachtigh

maer uijt gaen sonder traenen niet.